Cover

Volgens experts van de Onafhankelijke Commissie voor Turkije dreigt de "tegenstrijdige" houding van de Unie tijdens de toetredingsonderhandelingen met Turkije "de hervormingen die momenteel in Turkije plaatsvinden en ook de eigen belangen van de EU te schaden", meldt de Financial Times. De groep, voorgezeten door winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Martti Ahtisaari "publiceerde in 2004 een eerste rapport dat eraan bijdroeg de Europese regeringen ervan te overtuigen om de toetredingsonderhandelingen met Ankara op te starten". In het tweede rapport dat de groep vandaag publiceert, aldus de Financial Times, wordt de leiders van de lidstaten verweten dat zij de "besprekingen over toetreding vertragen en de indruk wekken het lidmaatschap van Turkije niet te wensen". Het rapport bekritiseert de Europese leiders daarnaast omdat "zij de onderhandelingen hebben veranderd in een debat over onderwerpen die het grote publiek raken, zoals immigratie, werkgelegenheid of de islam".