Cover

"Immigratievraagstuk verdeelt de EU", kopt La Voix du Luxembourg boven een foto van doodskisten van Afrikaanse migranten, overleden tijdens hun overtocht naar het Italiaanse eiland Lampedusa. De krant verwijst naar de versterking van Frontex, het Europese agentschap voor grensbewaking, waar het Europese Parlement voor heeft gestemd. Frontex zal ruimere middelen krijgen en voortaan zijn de EU-lidstaten verplicht mee te doen aan de activiteiten van Frontex. Volgens La Voix du Luxembourg is de Europese Commissie de eerste geweest die “het ijzer smeedt als het heet is, door zijn verordeningen aan te scherpen en alle lidstaten een ‘verplichte solidariteit’ op te leggen ten aanzien van Frontex”.

Volgens het nieuwe plan dat op 13 september is goedgekeurd, zullen de lidstaten onder meer hun eigen grenswachten ter beschikking moeten stellen van Frontex in het geval van massale migratie richting de Schengenzone. Tot nu toe “was Frontex afhankelijk van de goede wil van de lidstaten om personeel en materieel ter beschikking te stellen”.

Op 16 september zal de Commissie overigens een ander aspect presenteren van het “nieuwe beheer van de Schengenzone”, aldus de Franse krant Le Figaro: Brussel mag voortaan landen tijdelijk uit de Schengenzone zetten als zij niet in staat blijken om hun gedeelte van de Europese grens te bewaken. Vooral Griekenland zou hiervoor in aanmerking komen, volgens de krant. Maar deze maatregel stuit op onenigheid binnen de EU: de Franse, Spaanse en Duitse ministers van Binnenlandse Zaken hebben al een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze ronduit wijgeren rekenschap af te leggen over de bewaking van hun grenzen.