Cover

“EU wil auditors kapot maken”, kopt de Financial Times Deutschland naar aanleiding van het plan van de Europese Commissie om grote auditbedrijven een van hun meest lucratieve activiteiten, het adviseren van bedrijven, te ontnemen. Volgens de krant verdienen bedrijven zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young enorm veel aan het evalueren en adviseren van bedrijven: alleen in Duitsland gaat er al vier miljard euro per jaar om in deze bedrijfstak. Maar na het faillissement van de Amerikaanse energiereus Enron, waar met de cijfers was geknoeid, is het vertrouwen in audits verdwenen. De auditors wordt verweten dat ze niet onafhankelijk genoeg zijn om evaluaties uit te voeren en advies te geven. De Europese commissaris voor de Interne markt, Michel Barnier, zal daarom een radicale hervorming voor deze bedrijven in november voorstellen. De FTD houdt er rekening mee dat er “sterk verzet” tegen de plannen zal komen.