Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Plantu: De Atoomdenker

De Atoomdenker – Plantu
Le Monde (Parijs)

Het ongeval in de kerncentrale in Fukushima heeft het debat over kernenergie in Europa en de wereld doen oplaaien.