“David Cameron wankelt na massale rebellie nu Europa Tories opnieuw verdeelt”, kopt de Guardian, nadat 81 parlementsleden van de Britse conservatieve partij voor een referendum over de Britse relatie met de EU hadden gestemd, ondanks een dwingend stemadvies van de partij om tegen te stemmen. De conservatieve rebellen, die met 483 tegen 111 stemmen werden verslagen, wijzen erop dat Cameron een “forse overwinning kon boeken, omdat Ed Miliband, leider van de Labourpartij, zijn parlementsleden een dwingend stemadvies had gegeven". Volgens het centrumlinkse dagblad kan de Britse premier zich opmaken voor “vier jaar loopgravenoorlog met ontevreden Lagerhuisleden”. Volgens het hoofdartikel

Cover

bracht deze ongekende, massale opstand van 81 Toryleden het aanhoudend vernietigende oordeel van de partij over de Europese Unie aan het licht. – The Guardian

Hoewel premier Cameron eerder campagne voerde voor een referendum, of in elk geval voor het terughalen van bevoegdheden uit Brussel naar Londen, liet hij nu een eurofiel geluid horen toen hij zich richtte tot de leden van het Lagerhuis:

Cover

Dit is niet het juiste moment, midden in een economische crisis, om een begin te maken met wetgeving, waaronder een referendum over het al dan niet lid blijven van de EU. Als het huis van je buurman in brand staat, zou je eerste impuls moeten zijn om hem te helpen met blussen, al was het maar om te zorgen dat de vlammen niet overslaan naar je eigen huis. – The Economist

Volgens een enquête van de Guardian, die op de dag van de stemming werd gepubliceerd, beschouwen veel Britten het Kanaal tussen Groot-Brittannië en het vasteland echter als een geschikte brandgang. In totaal was 70 procent van de ondervraagden voor een stemming over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk, zei 49 procent van de stemmers dat ze het referendum zouden gebruiken om uit de EU te stappen, terwijl 40 procent van hen bij voorkeur lid van de EU wil blijven. Columniste Polly Toynbee is woedend. Volgens haar is...

Cover

… het Europese geduld met ons onhebbelijke, arrogante, egoïstische en ontwrichtende gedrag zeer opmerkelijk. We willen van alles, we geven maar weinig, we klagen onophoudelijk en vertellen de meest vreselijke leugens over de club waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Toch zuchten ze meestal beleefd als ze dit verwende kind van de EU van de ene in de andere boze bui zien belanden. – The Guardian

Dit gevoel wordt onderschreven door Steve Richards van The Independent, die beweert dat de eurosceptische conservatieven een voorstel deden voor “een onwezenlijk referendum over een onwezenlijk Europa”. Hij schrijft dat de EU:

Cover

… een flexibele onwezenlijkheid is die om de zoveel jaar op de voorgrond treedt om regeringen te dwarsbomen. In werkelijkheid is de Europese Unie bureaucratisch, ontbeert ze een heldere verantwoordelijkheidsstructuur en kent ze een grillige ontwikkeling. Ondanks al die problemen is het bestaan van Europa echter de moeite waard, ook om er deel van uit te maken. Nu zelfs nog meer dan toen Groot-Brittannië toetrad, begin jaren zeventig van de vorige eeuw. […] [Desondanks] zal een wezenlijke verandering in Europa in de toekomst in het Verenigd Koninkrijk hoogstwaarschijnlijk worden getest door middel van een referendum. In het huidige klimaat zou een dergelijk referendum een verloren zaak zijn en dat zou betekenen dat een Britse regering waarschijnlijk niet langer in staat zou zijn om verdere integratie, van welke soort ook, goed te keuren. – The Guardian

Volgens de Daily Telegraph hebben we deze week “twee David Camerons in actie” gezien. Een van deze twee nam in Europa “de leiding door de Franse president Sarkozy te trotseren, die beweerde "misselijk" te worden van de kritiek op de eurozone die werd geuit door een land dat zo verstandig was om niet toe te treden tot die zone". Toch had de krant, die de conservatieve partij goed gezind is, ook kritiek -

Cover

Een premier die tracht te voorkomen dat zijn eigen partij vrijelijk haar mening kan uiten – een mening die door een groot deel van de bevolking wordt gedeeld – waagt zich op gevaarlijk terrein. […] Het is niet zo’n verstandige zet om een groot deel van je parlementaire steun bewust van je te vervreemden als je je gaat wagen aan een langdurige diplomatieke strijd in Europa. – The Guardian

In het hoofdartikel van het conservatieve dagblad The Times wordt kritiek geleverd op de verwarrende gedachtegang achter de motie zelf:

Cover

De motie waarin een referendum werd geëist, bood drie opties: lid blijven van de Europese Unie, eruit stappen of opnieuw gaan onderhandelen over de voorwaarden. De voorstanders van de motie leken geen idee te hebben hoe een referendum met drie opties zou uitpakken en ze waren evenmin in staat te vertellen wat ze precies bedoelden met het opnieuw onderhandelen. […[Toch] is het hoog tijd voor een herziening van de relatie van ons land met Europa. Dat moment komt ook. Maar niet nu en het komt er ook niet door de verwarrende voorwaarden die het niet haalden in het parlement. – The Guardian

“Schandaal vanwege EU-verraad”, kopt de Daily Express. Deze krant voert krachtig campagne om volledig uit de EU, de bron van alle kwaad volgens het dagblad, te stappen. In het hoofdartikel wordt geklaagd dat “de wensen van het Britse volk met voeten worden getreden”. Maar toch -

... het debat in het Lagerhuis luidt een keerpunt in de Britse houding ten opzichte van de EU in. De escalerende crisis in de eurozone en de toenemende inmenging van Brussel in onze wetten en onze manier van leven betekenen namelijk dat ons permanente lidmaatschap niet langer wordt geaccepteerd als iets onvermijdelijks. De strijd gaat door. – Daily Express