De eurocommissaris voor Energie, Günther Oettinger, zal op 4 oktober de resultaten presenteren van de zogenaamde stresstesten naar de veiligheid van 134 kernreactoren in de EU. De testen, die plaatsvonden naar aanleiding van de ramp in maart 2011 in Fukushima, hebben een hele reeks zwakke plekken aan het licht gebracht. De kosten van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de Europese kerncentrales aan de heersende veiligheidsnormen aan te passen, zullen tussen de tien en 25 miljard euro bedragen. Maar deze conclusies hebben nu al heel wat stof doen opwaaien in de lidstaten.

Zo bericht Le Mondeover de “spanning tussen Parijs en Brussel”, aangezien de Commissie met name Frankrijk, met 19 kerncentrales en 58 reactoren de grootste producent van kernenergie in Europa, ervan langs geeft.

Cover

[In het rapport] wordt erop gewezen dat de veiligheidsvoorzieningen, zoals de stroomaggregaten, niet afdoende tegen de elementen beschermd zijn in geval van een natuurramp in Frankrijk […]. Tot slot ontberen de Franse kerncentrales instrumenten om aardbevingsactiviteit te meten. […] De Franse autoriteiten hebben geprobeerd om de conclusies af te zwakken. […] In Parijs wordt iedere poging tot centralisering door Europa om de kernenergiesector te reguleren met argusogen bekeken. […] De Franse autoriteiten vrezen daarnaast dat de conclusies van deze oefening van lange adem de discussie over de uitbanning van kernenergie alleen maar zullen aanwakkeren.

In Nederland schrijft dagblad Trouw op zijn voorpaginaBorssele zakt voor de EU-test voor veiligheid”.

Cover

De kerncentrale (…) voldoet niet aan internationale eisen voor overstromingsgevaar. Ook is materiaal waarmee calamiteiten kunnen worden verholpen niet rampbestendig opgeborgen. De centrale is verder onvoldoende beveiligd tegen aardbevingen.

Maar volgens de krant “komt Borssele er Europees gezien nog goed vanaf” in vergelijking met “een nucleaire grootmacht als Frankrijk”, of met Oost-Europa en de vier centrales in Finland en Zweden waar het noodkoelsysteem niet op orde is “waardoor een scenario zoals in Fukushima (meltdown) op de loer ligt”. België werd als enige land door de commissie geprezen: “men roemt de openheid van de Belgische toezichthouder rond de geconstateerde onregelmatigheden in de centrales van Doel en Tihange”, vertelt hoogleraar energie Wim Turkenburg die in de onderzoekscommissie voor Borssele zat. Beide Belgische kerncentrales werden afgelopen zomer gesloten nadat er scheurtjes in twee reactorvaten werden ontdekt. In het rapport van de Commissie wordt niet over dit probleem gesproken, “daar ging de stresstest niet over”. In Berlijn is Die Welt van mening dathet ware schandaal de onmacht van de EU is”. Het Duitse dagblad schampert dat de EU maandenlang een groep experts aan het werk heeft gezet om één voor één de kerncentrales in Europa af te lopen, terwijl “de feiten al heel lang op tafel liggen”. “Een beroep op de Internationale Organisatie voor Atoomenergie [IAEA] zou voldoende zijn geweest.” En dat is nog niet alles:

Cover

Het feit dat de mensen die de stresstesten uitvoerden, duidelijk en herhaaldelijk weerstand hebben ondervonden van regeringen en energiebedrijven wanneer ze een kerncentrale wilden onderzoeken, geeft ons een idee over de echte wil tot transparantie van bepaalde lidstaten op het gebied van kernenergie. Zo blijft een stresstest onvermijdelijk nattevingerwerk. […] Brussel, dat tot in het belachelijke de gewone dingen van het dagelijks leven wil reguleren, beschikt niet over bevoegdheden inzake existentiële en pan-Europese kwesties zoals de veiligheid van kerncentrales en de opslag van kernafval.