Voor The Wall Street Journal is de aankondiging van de handelsbesprekingen het resultaat van maandenlang gekrakeel in achterkamertjes door Britse diplomaten, zowel om het handelsakkoord veilig te stellen, als om een diplomatieke coup binnen te slepen voor de Britse premier David Cameron. Het economische dagblad schrijft:

Cover

Voor Cameron is de TTIP veel méér dan louter een handelsovereenkomst. Het is een centraal element van zijn campagne om Engeland te verzoenen met het lidmaatschap van de Europese Unie vóór het door hem beloofde referendum in 2017. [...] Cameron gokt erop dat een succesvolle afronding van de TTIP-onderhandelingen de druk op hem aanzienlijk zal doen afnemen om nog vóór 2017 tot samenhangende heronderhandelingen te komen over de voorwaarden van het Britse EU-lidmaatschap. [...] Tegelijkertijd biedt de TTIP Cameron een politiek aantrekkelijke kans om Engeland midden in het centrum van Europa te plaatsen. Zijn enthousiaste steun voor dit ambitieuze project kan helpen een deel van het wantrouwen weg te nemen, dat werd veroorzaakt door zijn onhandige gemanoeuvreer in het verleden.

Voor Die Welt zouden “voornamelijk de Amerikanen van het vrijhandelsakkoord profiteren”. Volgens een onderzoek van onderzoeksbureau Ifo, in opdracht van de Bertelsmannstichting waarin de gevolgen van zo’n vrijhandelzone is onderzocht voor 126 landen, zou door het akkoord

Cover

1,1 miljoen extra banen worden geschapen in de Verenigde Staten en zou het reële BBP per persoon met 13,4% toenemen. Maar de vrijhandelszone zou negatief kunnen uitpakken voor landen die geen deel van de zone uitmaken [omdat] de landen van de vrijhandelszone minder producten zouden importeren uit andere landen. Dat zou vooral zijn weerslag hebben op het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in traditionele partnerlanden zoals Canada (een daling van 9,5%) en Mexico (een daling van 7,2%).

De Frankfurter Allgemeine Zeitung licht toe dat als gevolg van dit akkoord de handel binnen de EU ook zal afnemen:

Cover

Het handelsvolume tussen Duitsland en de Zuid-Europese landen zou met 30% dalen, […] die tussen Duitsland en Frankrijk met 23%, terwijl de handel met de Verenigde Staten zou verdubbelen. [Op die manier] zou het belang van de [in 1968 door de EU in het leven geroepen] douane-unie verloren gaan.

Van zijn kant deelt Die Tageszeitung de ongerustheid van 22 samenwerkende ngo’s over de consequenties van de openstelling van de Europese markt voor de verworven rechten op het gebied van consumentenbescherming in Europa.

Cover

Van met bleekmiddel ontsmet kippenvlees en gekloonde runderen tot genetisch gemanipuleerde levensmiddelen: de Europese consument zou er allemaal aan worden blootgesteld.