De toetreding van Kroatië tot de EU is een duidelijk signaal dat de Europese gedachte nog niets aan kracht heeft ingeboet, stelt Rzeczpospolita verheugd vast. Het Poolse dagblad constateert:

Cover

Ondanks al zijn problemen groeit en ontwikkelt Europa zich nog steeds. Dit experiment om het ideaal van Europese solidariteit van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal uit te bouwen tot een modern universalisme blijft een belangrijke les voor de regio en de rest van de wereld. Dat Kroatië binnen de invloedssfeer van Brussel komt, betekent ook meer veiligheid in Europa en een stap in de richting van de ontwapening van een van de meest instabiele gebieden op het continent.

Volgens het Nederlandse dagblad Trouw is Kroatië immers de “tweede scherf van het oude Joegoslavië die EU-lid wordt” na Slovenië in 2004:

Cover

Zo wordt dan de vreselijke Joegoslavische crisis, die een kwart eeuw geleden losbarstte en vele levens eiste, tot een eind gebracht in de schoot van Europa. Zoals eerder de val van het IJzeren Gordijn leidde tot de opname van Midden- en Oost-Europese staten [...] En de Unie zelf voelt dat niet iedere uitbreiding een verbetering is. Maar dat doet niets af aan het historisch belang van de mars die met zes begon, op een kapotgeschoten continent, en die nu een kleine dertig deelnemers telt. Deelnemers, die elkaar niet meer naar het leven staan.

"In een tijd waarin eurosceptici de wind in de zeilen hebben", is het lidmaatschap van Kroatië een teken dat "de EU aantrekkingskracht blijft uitoefenen ondanks de crisis en de opkomst van het nationalisme”, meent Les Echos. Het Franse economische dagblad waarschuwt evenwel voor "de valstrikken van Europa XXL":

Cover

We weten dat deze uitbreiding waarschijnlijk niet de laatste zal zijn. [...] Met 27 lidstaten is Europa al goeddeels onbestuurbaar. [...] Hoe kan het morgen met meer dan 30 leden zijn stem laten horen en tegenwicht bieden aan Amerika, China, Rusland of India? [...] De Europese Unie moet derhalve haar grenzen bepalen en opnieuw bepalen wat haar bestaansreden is.

Volgens El País duidt de toetreding van Kroatië erop dat "het geloof in Europa meer buiten dan binnen haar grenzen te vinden is" en bevestigt deze gebeurtenis "het bestaan van een hardnekkige vraag naar Europa". Maar de Spaanse krant vindt dat voortaan:

Cover

bij verdere uitbreiding of reeds eerder de unanimiteitsregel voor belangrijke stemmingen moet worden afgeschaft, want het vetorecht werkt verlammend op de besluitvorming binnen zo'n grote club. Europa moet aan zijn belangen denken. Allereerst moet complicatie in de besluitvorming worden vermeden, anders is het over en uit.

“Kroatië treedt toe tot de EU, maar de frustratie blijft”, merkt Adevărul op. Het Roemeense dagblad stelt:

Cover

Deze gebeurtenis vindt plaats juist op het moment dat de Britten er steeds meer van overtuigd zijn dat ze de EU moeten verlaten, dat de Grieken zien dat cadeaus met hoge rente moeten worden betaald en dat de Roemen en Bulgaren beseffen dat de straten in de westerse hoofdsteden niet met goud zijn geplaveid.

Het Portugese dagblad Público maakt zich ook zorgen over deze "Europese illusie". De krant wijst erop dat Kroatië zich tegen de achtergrond van een economische crisis bij de EU voegt en merkt op:

Cover

Angela Merkel dringt er in Brussel op aan dat de nationale overheden hun uitgaven beteugelen, maar moet toezien hoe circa 14 miljard uit de Europese schatkist naar Kroatië wegvloeit ter financiering van Kroatische ontwikkelingsprojecten die tot 2020 zijn gepland. Ondertussen probeert naaste buur Slovenië, die in 2004 tot de "club" toetrad, uit alle macht te voorkomen dat het land reddingssteun moet aanvragen om een faillissement af te wenden. [...] Niemand weet of de EU straks nog voldoet aan het beeld dat de oprichters voor ogen hadden en waarvoor zij zich sterk hebben gemaakt. Laten we in elk geval hopen dat een verenigd Europa uiteindelijk geen illusie blijkt te zijn.

Die Tageszeitung betreurt op zijn beurt dat de Duitse bondskanselier niet aanwezig was bij de toetredingsceremonie in Zagreb op 30 juni. Op humoristische toon betoogt het Duitse dagblad:

Cover

De Kroaten zijn de allergrootste stomkoppen onder de EU-burgers, want hun belangrijkste bondgenoot heeft de minst bekende vertegenwoordiger van de Duitse regering [de Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Michael Link] afgevaardigd naar de grootste festiviteiten die de Kroatische staat ooit heeft georganiseerd. En toch hebben ze Deutsche Telekom al in hun land verwelkomd, nog voordat alle Serviërs verdreven waren, straten en pleinen hernoemd naar Hans-Dietrich Genscher (voormalig Duits minister van Buitenlandse Zaken) en Helmut Kohl [...] en zich zelfs verontschuldigd voor hun 3-0-overwinning op Duitsland tijdens het WK Voetbal in 1998. Als dank worden ze nu als de allergrootste imbecielen behandeld.