De beslissing van het Hof is overwegend goed ontvangen door de Europese pers.

“Europees Hof voor Justitie erkent ‘uitkeringstoerisme’”, kopt Les Echos, die in herinnering brengt dat “de zaak aanhangig was gemaakt bij het Hof door een Roemeense, Elisabeta Dano, die sinds 2010 met haar dochter bij haar zus in Leipzig woont en die door het arbeidsbureau een uitkering werd geweigerd”. De krant voegt eraan toe dat:

Cover

Over het vraagstuk van uitkeringstoerisme [...] al bijna twee jaar een debat wordt gevoerd in Europa. Belangrijkste betrokkene is Groot-Brittannië omdat het één van de belangrijkste punten van David Cameron vormt waarom hij over de voorwaarden van het EU-lidmaatschap wil heronderhandelen. Daarnaast hebben recentelijk ook Duitsland, Nederland en Oostenrijk kritiek geuit op Europese migranten die profiteren van hun sociale zekerheidsstelsel. België is al begonnen met het uitzetten van bepaalde immigranten uit de EU, die op zoek waren naar werk en dus werden beschouwd als een "onevenredige last" voor het land. De uitspraak van het Hof is in lijn met de reden die België geeft voor uitzetting.

Die Welt kopt “Autoriteiten hebben het recht Hartz-IV-uitkeringen aan Europese burgers te weigeren”. De krant is van mening dat de uitspraak van het Hof "juist" is en onderstreept dat:

Cover

Net zoals voorheen, Europese burgers het recht hebben werk in heel Europa te zoeken, en als ze hun baan verliezen, hebben ze recht op een uitkering in de staat waarin ze hebben gewerkt. Dat is alleen maar rechtvaardig. Echter, het zou onrechtvaardig zijn als de rijke landen in het Noorden de rol van sociale dienst van de Unie op zich moeten nemen. De rechters van het Europees Hof van Justitie hebben dit principe op juridisch niveau erkend.

The Daily Telegraph schrijft dat “de Europese 'sociale toeristen' na deze historische uitspraak mogelijk terug worden gestuurd naar hun geboorteland”. De krant brengt in herinnering dat het onderwerp voor verhitte debatten in het Verenigd Koninkrijk zorgt en preciseert dat dankzij deze beslissing van het Europees Hof van Justitie:

Cover

een flinke oppepper voor David Cameron is. De Britse premier heeft de uitspraak verwelkomd door de uitspraak "een stap in de juiste richting" en "gezond verstand" te noemen. Cameron heeft voorafgaand aan het voorgestelde referendum over het Britse lidmaatschap van de EU beloofd de immigratie flink te beteugelen en het 'sociale toerisme' aan te pakken.