Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

De Pers

  • Stad: Amsterdam
  • Taal: Nederlands
  • Oplage: 250.000
De Pers

De Pers werd opgericht in 2007 en is na Metro en Spits het derde gratis dagblad in Nederland. Op werkdagen wordt hij ondermeer verspreid via NS-stations en universiteiten. De krant wordt gelezen door een breed lezerspubliek met een oververtegenwoordiging in de leeftijdsklasse 18-54 jaar.

Externe links

Laatste update: 31 december 2018