Catalonië - Schotland

Deur van de EU steeds verder dicht

Gepubliceerd op 30 oktober 2012 om 15:27

Cover

EU verwerpt onafhankelijkheid Catalonië binnen EU”, kopt El País. Het Spaanse dagblad maakt dit op uit een schrijven van Europees Commissaris voor justitie en mensenrechten, Viviane Reding, aan de Spaanse regering. Hierin zegt ze dat ze “positief staat tegenover de stelling” die de Spaanse staatssecretaris voor Europese Zaken, Iñigo Méndez de Vigo, had geuit in een brief aan Reding. In reactie op de roep om onafhankelijkheid in Catalonië had Méndez de Vigo in deze brief verwezen naar artikel 4, lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarin staat dat de EU “de territoriale integriteit van haar leden moet eerbiedigen” en “een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van een deel van een lidstaat niet kan erkennen”. Het antwoord van Reding luidt als volgt: “Ik ben het volkomen eens met de analyse van het Europees grondwettelijk kader”, zoals die in de brief haar beslag krijgt.

De onthulling van deze steun van Brussel aan Madrid komt op het moment dat de campagne voor de regionale verkiezingen op 25 november in Catalonië in volle gang is. Deze verkiezingen zullen wellicht binnen vier jaar worden gevolgd door een referendum over de onafhankelijkheid van de regio. De krant schrijft hierover:

[dit is] een koude douche voor de heersende nationalistische koorts […] Het kan dus niet zo zijn dat de kiezers een rad voor ogen wordt gedraaid door hen te laten geloven dat de EU een deel van Spanje dat zich eenzijdig afscheidt, met open armen zou ontvangen.

El Paískritiseert eveneens de mogelijkheid dat Catalonië in 2020 een zelfstandige staat, los van Spanje, wordt, zoals in het verkiezingsprogramma van de CiU (centrumrechtse nationalisten), de partij van Artur Mas, de president van de regionale regering, vermeld staat:

Dat voor een zo lange termijn wordt gekozen, laat al doorschemeren dat de nationalisten beginnen te erkennen dat het niet zo eenvoudig is om als staat in Europa toegelaten te worden.

In zijn poging om het onafhankelijkheidsoffensief van Catalonië te stuiten, maakt Madrid tevens duidelijk dat het niet enthousiast is over een mogelijke Schotse afscheiding, meldt de Financial Times. Vooruitlopend op het referendum over de onafhankelijkheid van Schotland in 2014 beweerde Alex Salmond, de Schotse eerste minister, dat Schotland automatisch lid van de EU zou worden als het uit het Verenigd Koninkrijk zou stappen. José Manuel García-Margallo, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei vorige week echter dat een onafhankelijk Schotland voor het EU-lidmaatschap “achter in de rij” zou moeten aansluiten: “Het kan zijn plek op het internationale toneel niet als vanzelfsprekend opeisen […] het moet eerst het lidmaatschap aanvragen”, zegt hij. “Ze kunnen niet zomaar de dag na de verkrijging van hun onafhankelijkheid bij EU-bijeenkomsten binnenlopen. De Commissie, de Raad en het Europees Parlement zullen dat niet accepteren”.

Het economische dagblad schrijft verder:

EU-bureaucraten hebben geweigerd precies te omschrijven wat de wettelijke positie van Schotland is na afscheiding van het Verenigd Koninkrijk, onder het voorwendsel dat hiervoor geen precedent bestaat. Maar achter gesloten deuren is vrijwel iedereen het erover eens dat elk nieuw land dat zich van een lidstaat heeft losgemaakt, het EU-lidmaatschap moet aanvragen.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp