Wie gaat de tulpen plukken?

De Nederlandse regering wil de regels voor arbeidsmigranten afkomstig uit EU-landen aanscherpen. De eersten die hiervan het slachtoffer zullen worden zijn de Polen, die in groten getale naar Nederland zijn gekomen. Maar deze aanscherping zou de lokale economie wel eens duur kunnen komen te staan, waarschuwt de Poolse krant Gazeta Wyborcza.

Gepubliceerd op 27 april 2011 om 13:23

Talloze Nederlandse ondernemingen en zelfs hele sectoren, zoals de landbouw, draaien op goedkope arbeidskrachten uit Polen, Roemenië, Litouwen en Bulgarije. Van de circa 160.000 à 200.000 immigranten die zich na 2004 in Nederland hebben gevestigd, zijn de meesten Pools. Het beeld dat de gemiddelde Nederlander van deze Polen heeft, is dat ze veel drinken, hun auto slecht parkeren, van nachtelijke feestjes houden en, tot overmaat van ramp, geen Nederlands spreken. Het probleem is dat er zonder hen niemand zou zijn om tomaten te plukken, huizen te bouwen of bloembollen te planten.

De aanwezigheid van Polen zou vooral problematisch zijn in grote steden als Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Marnix Norder, wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie in Den Haag, heeft de term "tsunami van Polen" in de mond genomen om de aanwezigheid van de naar schatting twintig- à dertigduizend Polen in zijn stad te omschrijven. Ondanks de reactie van de Poolse ambassade is deze term door de politiek overgenomen.

De hetze tegen immigranten wordt volop aangezwengeld door de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders, die gedoogsteun levert aan de regering van premier Mark Rutte. Dit alles met instemming van de Nederlandse samenleving, die steeds minder openstaat voor de Europese integratie.

Xenofobe atmosfeer aangewakkerd door de media

Jammer genoeg is deze xenofobe atmosfeer, die werd aangewakkerd door de media, nu ook doorgedrongen tot de hogere politieke regionen. In februari van dit jaar verklaarde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp, in een krant [De Telegraaf, red.] dat immigranten uit Oost-Europa zonder vaste woon- of verblijfplaats en zonder werk zouden moeten worden teruggestuurd naar hun eigen land. En als ze weigerden te vertrekken, zouden ze zelfs moeten worden uitgezet.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Begin april heeft deze zelfde minister de Tweede Kamer een lijst voorgelegd met voorstellen die bedoeld zijn om de situatie in deze sector van de arbeidsmarkt beter te reglementeren. Kamp legt uit dat hij af wil van frauduleuze tussenpersonen die zich niet aan de wet houden en immigranten gedwongen tewerkstellen. Zijn voorstellen zijn tevens gericht op de aanpak van wat men - in Amsterdam en Den Haag - ´uitkeringstoerisme´ noemt. Het gaat daarbij om Polen, Roemenen of Bulgaren die naar Nederland komen op zoek naar een beter leven, maar die, als ze hun baan verliezen (of geen werk vinden), al gauw op straat staan en met een uitkering moeten zien te overleven.

Zo stelt de minister voor dat immigranten uit EU-landen zonder bestaansmiddelen na drie maanden het recht zouden verliezen om in Nederland te verblijven. Dat betekent dat Polen, Roemenen, maar ook Duitsers en Fransen, die drie maanden zonder werk zitten, het land van de molens en de tulpen zouden moeten verlaten.

Bovendien zouden arbeidsmigranten afkomstig uit EU-landen zich bij immigratiebureaus moeten laten registreren. Vervolgens zouden de lokale autoriteiten moeten controleren onder welke omstandigheden ze gehuisvest zijn (nu komt het soms voor dat er wel twintig Poolse of Roemeense migranten in één woning worden gepropt). Verder zouden werkgevers die de migranten afzetten door hun ´kost en inwoning´ tegen woekerprijzen aan te bieden, zwaar gestraft worden. Kamp wil tevens dat alleen mensen die het Nederlands beheersen toegang krijgen tot sociale uitkeringen.

Nederlanders zijn niet meer te porren voor het werk

Aangezien een flink aantal voorstellen van de Nederlandse minister aan discriminatie grenst, liet de reactie van de Poolse regering niet lang op zich wachten. "Wij zijn kritisch en wij hopen dat er geen discriminerende wetten van kracht zullen worden in het Koninkrijk der Nederlanden. Wij verwachten bovendien dat de Europese Commissie deze kwestie nauwlettend zal onderzoeken", verklaarde de woordvoerder van het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken, Marcin Bosacki, onlangs.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Den Haag een officiële brief gestuurd, waarin uitdrukkelijk staat dat met het plan om werkloze Polen Nederland uit te zetten, een van de fundamentele vrijheden van de EU, namelijk het vrij verkeer van personen, op losse schroeven zou worden gezet. Op dit punt rekent Warschau op de steun van Brussel. Overigens heeft Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en eurocommissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap, Den Haag eind februari terdege gewaarschuwd om geen pogingen te ondernemen om de communautaire regels te overtreden.

De houding van de Nederlanders leidt tot woede onder organisaties van Polen die in Nederland wonen. Małgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur van de website voor de Poolse gemeenschap in Nederland, Polonia.nl, en voorzitter van de Stichting van Poolse Experts in Nederland, heeft in het prestigieuze NRC Handelsblad een scherp artikel gepubliceerd over de Nederlandse hypocrisie. Onder de kop "Werken of wegwezen" adviseert zij Polen in Nederland om maar liever naar Duitsland te gaan, dat per 1 mei 2011 de arbeidsmarkt openstelt.

De fruittelers in het zuiden van Nederland schreeuwen moord en brand. Ze waarschuwen dat er niemand overblijft om hun aardbeien en appels te plukken, omdat de Nederlanders niet meer te porren zijn voor dit werk.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp