Vrij verkeer van personen

Zwitserland sluit deuren voor Europeanen

Gepubliceerd op 25 april 2013 om 14:07

Cover

Zwitserland heeft op 24 april besloten om gedurende één jaar een maximum te stellen aan het aantal langdurige werkvergunningen voor alle EU-ingezetenen die in het land willen werken (voor Bulgaren en Roemenen bestaat al een overgangsperiode). De maatregel treedt op 1 mei in werking en volgt op het quotum dat in april 2012 werd ingevoerd voor kortdurende werkvergunningen voor inwoners van de EU-8, de acht Oost-Europese landen die in 2004 tot de EU toetraden.
“EU betreurt besluit", kopt de Neue Züricher Zeitung. Want door het uitbreiden van de restricties tot deze groep, de zogenoemde EU-17, zorgt Bern ervoor dat deze "vrijwaringsclausule”, opgenomen in de bilaterale overeenkomst die Zwitserland in 1999 met de EU sloot, wordt toegepast. Deze vrijwaringsclausule treedt boven de grens van 53.700 afgegeven vergunningen in werking. Maar, zo schrijft het dagblad,

ook al hoopte de Bondsraad [de Zwitserse regering] te kunnen ontsnappen aan het verwijt van discriminatie door de clausule tevens te laten gelden voor de overige 17 EU-lidstaten, toch is Lady Ashton nog niet overtuigd. Volgens haar blijft Zwitserland namelijk een onderscheid maken tussen lidstaten onderling en dat is onacceptabel.
Dagblad Le Temps is op zijn beurt van mening dat deze maatregel “de EU niet schaadt”. Toch beschouwt het Franstalige dagblad de maatregel als “cosmetische immigratieregeling”, die Brussel misschien kan geruststellen, maar de Zwitserse bevolking niet:
Dit besluit kan om drie redenen aan Brussel worden verkocht. Zwitserland houdt zich aan de overeenkomst met de EU. De regeling voorkomt discriminatie onder Europeanen. De maatregel geldt alleen voor langdurig verblijf, waardoor de reikwijdte ervan wordt beperkt. […] Maar het zou nogal naïef zijn om te geloven dat de Zwitsers zich op deze manier laten geruststellen. Ze zijn immers niet dom, ze zien heus wel dat de immigratiedruk uit Europa hierdoor niet wezenlijk zal verminderen. […] Zwitsers beseffen best - en dat hebben ze ook al laten zien - dat Europese immigratie op basis van goede argumenten de voorkeur verdient boven immigratie uit andere delen van de wereld en dat het ten goede komt aan de welvaart van het land.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp