W momencie, gdy kończą się obchody setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej, CIVICO Europa, organizacja obywatelska Make.org oraz Europejczycy organizują wydarzenie #WeEuropeans: obywatelską, pozapartyjną kampanię w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, która ma na celu mobilizację obywateli do przejęcia kontroli nad projektem europejskim.

22 marca 2019 roku w Parlamencie Europejskim, tym domu obywateli Unii, zostanie zorganizowany Kongres Europejczyków.

Będzie to transnarodowe forum, w którym udział wezmą obywatele wraz z artystami, przedstawicielami świata kultury i mediów, nauki i edukacji, przedsiębiorcami oraz członkami związków zawodowych. W jego trakcie przedstawiona zostanie agenda obywatelska – będąca wynikiem najszerszej publicznej konsultacji, jaka kiedykolwiek miała miejsce w Europie.

Agenda, przyjęta w obecności politycznych liderów, którzy znajdą się wśród publiczności i będą słuchać tych, przed którymi odpowiadają, będzie następnie rozpowszechniona we wszystkich państwach członkowskich Unii w ramach wielkiej kampanii mobilizacyjnej.

Będzie ona przekazana wszystkim kandydatom startującym w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz głowom państw i szefom rządów, którzy spotkają się w trakcie specjalnego szczytu dotyczącego przyszłości Unii w Sib 9 maja.

Wezwiemy wszystkich przywódców politycznych, aby odpowiedzieli na niepokoje wyrażone przez obywateli, pozostawiając im jednocześnie decyzję, czy będą chcieli włączyć oczekiwania im przedstawione do swoich kampanii wyborczych.

Jest to jedyny transnarodowy wyraz metody opartej na współuczestnictwie, który może otworzyć drogę do demokratycznego odnowienia projektu europejskiego, jawiącego się jako najważniejszy projekt demokratyczny naszych czasów.

Poziom oczekiwań w odniesieniu do Europy jest obecnie najwyższy od początku kryzysu. Europejczycy pragną Europy, która działa na ich rzecz i która zmienia ich codzienne życie na lepsze. Bardziej niż kiedykolwiek uznają, że pilnie potrzebujemy rozwiązań europejskich, które pozwolą nam sprostać wielkim wyzwaniom, z którymi żaden kraj nie jest w stanie zmierzyć się w pojedynkę. Europejczycy pragną Unii, która chroni ich wartości i broni ich interesów w świecie, która zachęca do innowacji cyfrowych wspierających życie obywateli, która jest na czele walki przeciw zmianom klimatycznym i która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Unii, która rozwija wspólną, godną, politykę migracyjną, która jednocześnie będzie chronić nasze granice. Unię, która promuje pokój, demokrację, sprawiedliwość społeczną i wzrost gospodarczy.

Ale zbyt często jest tak, że obywatele, oczekując większej efektywności i jedności, zamiast tego widzą rządy w swoich krajach, które nie są zdolne osiągnąć porozumienia co do wyboru najlepszej drogi ku przyszłości, a nawet w ogóle do stworzenia warunków, aby ta przyszłość była czymś pozytywnym. Ludzie obawiają się, że nie kontrolują już tego, co się dzieje, że są jakby „wypisywani” ze swojej własnej historii w zmieniającym się i niespokojnym świecie.

Poszczególne kraje coraz bardziej kierują się do wewnątrz w celu rozwiązania problemów, obwiniając partnerów raczej, niż działając z nimi, aby osiągnąć wspólny cel. Historyczna zasada solidarności leżąca u podstaw Unii przechodzi obecnie próbę w sposób wręcz ekstremalny. W momencie, kiedy potrzebujemy wspólnego działania bardziej niż kiedykolwiek, kraje członkowskie się izolują i rośnie brak zaufania wobec instytucji europejskich.

To zaburzenie jest wzmacniane przez milczenie przywódców politycznych, brak wspólnej wizji, przez fake newsy obecne w mediach społecznościowych i ciągłą retorykę ekstremistyczną w mediach – często wspieranych przez obce państwa – co tworzy sprzyjający klimat dla dychotomii pomiędzy „obywatelami” a „narodem”.

W tym kontekście wybory europejskie w maju 2019 roku będą się znacznie różniły od tych, które je poprzedzały. Wymagają od nas opowiedzenia się po stronie bezkompromisowej prawdy i bezprecedensowego demokratycznego poruszenia.

Pilnie musimy odzyskać zaufanie we własne siły, dać duszę i serce naszej Unii, która zbyt często jest redukowana do technokracji uwięzionej w rygorach metody międzyrządowej.

My, obywatele Europy, niezależnie od naszych korzeni czy poglądów, jesteśmy wszyscy Europą i wszyscy ją tworzymy. Nadszedł czas, aby przypomnieć tę prawdę naszym liderom.

I dlatego też wzywamy wszystkich obywateli Europy, aby do nas dołączyli. Napiszmy nową, pozytywną stronę w demokratycznej historii, którą wspólnie dzielimy, i zmuśmy naszych przedstawicieli, aby przyjęli na siebie odpowiedzialność i stanęli na wysokości zadania w obliczu wyzwań, które mamy przed sobą.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszego ruchu poprzez stronę internetową WeEuropeans.eu i do okazania wsparcia poprzez używanie hashtagu #WeEuropeans. Obywatelskie poruszenie, które pragniemy wywołać, wychodzi poza tradycyjne partyjne czy narodowe granice. I tu potrzebny jest każdy i każda z nas.

Obywatele Europy, nadszedł czas, abyśmy połączyli nasze siły i przejęli kontrolę nad naszą Unią!