Powszechna opinia na temat polityki ukraińskiej jest jednoznaczna ‒ w Kijowie panuje chaos. W ocenach tych milczeniem pomija się fakt, że za utrzymujący się brak wyrazistego kursu politycznego na Ukrainie współodpowiedzialny jest najważniejszy partner tego kraju na Zachodzie – Unia Europejska.

[...] **Treść tego artykułu została usunięta na prośbę właściciela praw autorskich.**