Yves Bordenave

Yves Bordenave jest dziennikarzem działu społecznego Le Monde. Jest współautorem dwóch książek: „Paroles de dopés” i „Quelle justice demain”.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2017