Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Massimo Nava

Massimo Nava

Massimo Nava jest paryskim korespondentem Corriere della Sera, dla którego pracuje od 1975 r. Podróżował jako reporter do Azji, Afryki, na Bałkany i do Iraku. W 2004 opublikował książkę Vittime(Ofiary, Fazu Editions), zktórej dochód przekazał na rzecz organizacji pozarządowej Emergency in Iraq.

Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2017