Czytelnik, NunoD, poleca artykuł w Jornal de Negócios w sprawie portugalskich wyborów samorządowych przewidzianych na 29 września. NunoD przytacza opinię jego autorki, według której

kandydaci z bardziej realistycznymi propozycjami zalecającymi kontynuowanie programu oszczędności wygrali w wielu miastach kraju. Zwycięstwo niezależnego Rui Moreira w Porto, drugim co do wielkości mieście Portugalii, jest tego znakomitym przykładem. Autorka ocenia wybory w kontekście europejskim. Jej spojrzenie jest interesujące, gdyż może pokazać czytelnikom spoza Portugalii, że tamtejsza przestrzeń publiczna jest bardziej zróżnicowana, niż to mogłoby się wielu spośród nich wydawać.