Czytelnik Veritas poleca komentarz Hagena Fleischera opublikowany w brytyjskim dzienniku The Guardian.

Fleischer pisze o okrytym niesławą 'Besatzungsanleihe' – czyli miesięcznych „pożyczkach”, jakich Grecy musieli udzielać rządowi w Berlinie za przywilej pozostawiania pod niemiecką okupacją w latach 1942-44. Jak wynika z artykułu, pożyczki te (uznane oficjalnie przez ówczesne władze Niemiec) opiewały w sumie na 456 mln marek, tj. około 10 mld euro w dzisiejszej walucie, i to bez odsetek narosłych przez 70 lat.

Fleischer sugeruje, że dług ten

mógłby – i powinien – stanowić podstawę rozmów o powołaniu „funduszu przyszłości”, który byłby dedykowany rehabilitacji „wspólnej” historii i posłużyć do sfinansowania symbolicznego projektu infrastrukturalnego.