Korespondencja Tima Rossa w Daily Telegraph:

  1. Wielka Brytania musi być formalnie zwolniona z zasady „jeszcze ściślejszej unii”.
  2. Należy oficjalnie ogłosić, że UE tworzy unię „wielu walut”, a euro nie jest jej walutą oficjalną.
  3. W celu repatriacji suwerenności zgromadzenia parlamentów narodowych muszą mieć prerogatywy do wstrzymywania proponowanych dyrektyw oraz znoszenia istniejących praw unijnych.
  4. Należy dokonać reorganizacji UE, aby zapobiec dominacji krajów strefy euro nad innymi. Szczególnej ochrony należy udzielić londyńskiemu City.

W przygotowaniu do zaplanowanego na 2017 r. referendum, które ma zadecydować o ewentualnym wyjściu Wlk. Brytanii ze Wspólnoty brytyjskim dyplomatom zlecono misję zabiegania w Europie o wsparcie dla nowego porozumienia, które miałoby opierać się na tych czterech żądaniach.

W poniedziałek ma rozpocząć się nowa kampania, która ma przekonać głosujących, aby wybrali pozostanie w UE. Gabinet uważa, że warunkiem jej powodzenia będzie spełnienie przedstawionych czterech żądań.

Foto: Moritz Hager/Wikimedia Commons