Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Rio +20: Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój – Patrick Chappatte
International New York Times (Paryż)

Prezydent Brazylii Dilma Roussef: „Ziemia ma ograniczone zasoby!”

Europa: „my też”.

Dwadzieścia lat po pierwszym takim spotkaniu, 20 czerwca w Rio de Janeiro rozpoczął się czwarty Szczyt Ziemi. Wśród 50 000 uczestników, bierze w nim udział około stu szefów państw i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W szczególności z powodu kryzysu gospodarczego, ambicje szczytu zostały ograniczone: nie będzie Światowej Organizacji Ochrony Środowiska i zmiany gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju, a stan mórz nie został uwzględniony w deklaracji końcowej. Proponowane jest jednak wzmocnienie programu ONZ w sprawie ochrony środowiska oraz przyjęcie do 2015 r. dokumentu określającego cele zrównoważonego rozwoju.