Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Euro: Jesień w Brukseli

Jesień w Brukseli – Oliver
Der Standard (Wiedeń)

PLAN R€FORMY UE

W dniu 28 listopada przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przedstawił swój „szczegółowy projekt rzeczywistej i pogłębionej unii gospodarczej i walutowej”, który zawiera opis niezbędnych działań zmierzających do udoskonalenia unii bankowej, budżetowej i gospodarczej strefy euro.

Przyjęty pozytywnie przez wielu ekonomistów projekt przewiduje między innymi ustanowienie „ministra finansów” strefy euro i wyemitowanie „euroobligacji”, aby wspólnie ponosić obciążenia długu publicznego.