Unia Europejska: Dzień pokoju

Dzień pokoju – Arcadio
10 grudnia 2012 – La Prensa (Panama City)

Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso i Martin Schultz, przewodniczący Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego, odebrali 10 grudnia w Oslo w imieniu Unii Europejskiej Pokojową Nagrodę Nobla.

Komitet Noblowski 12 października uzasadnił swą decyzję tym, że „Unia i jej prekursorzy wnieśli wkład w ponadsześćdziesięcioletnie dzieło pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie”.