Dyplomacja: I wszystko jasne

I wszystko jasne – Wolfgang Ammer
4 stycznia 2013 – Wiener Zeitung (Wiedeń)

Od lewej: Xi Jinping, Herman Van Rompuy, Barack Obama

Kryzys strefy euro w Europie, klif fiskalny w Stanach Zjednoczonych – kłopoty gospodarcze Zachodu są na rękę Chinom, które nadal się rozwijają i powiększają swoje światowe wpływy.