Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Strefa euro: Święty Florianie, zapłać za nas

Święty Florianie, zapłać za nas – Reinhard Mohr
Süddeutsche Zeitung (Monachium)

Święty Florian, patron niemieckich strażaków:

Także nie bez znaczenia w sensie systemowym

Bundestag zatwierdził 18 kwietnia dużą większością – 486 głosów za, 103 przeciw, przy 11 wstrzymujących się – plan pomocy dla Cypru, tak jak i poprzednie plany dla innych znajdujących się w trudnej sytuacji krajów strefy euro (Grecji, Portugalii, Hiszpanii).

Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (ESM) dostarczy dziewięć z dziesięciu mld euro, które zasilą finanse Cypru, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się kryzysu na całą strefę euro.