Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Obronność: Europa rozbrojona

Europa rozbrojona – Plantu
Le Monde (Paryż)

Zmniejszenie kredytów dla sił zbrojnych

‒ Nie będzie konfrontacji z Niemcami!

‒ To akurat dobrze, bo nie jesteśmy przygotowani!

Budżet obronny jest także ofiarą kryzysu. We Francji Biała Księga na rok 2013 w sprawie obrony i bezpieczeństwa narodowego, przedstawiona 29 kwietnia prezydentowi Francois Hollande’owi, wzywa do znacznej redukcji wydatków na siły zbrojne.

Podobnie dzieje się w pozostałych krajach Europy.

W latach 2008–2012 dwadzieścia europejskich krajów zmniejszyło swoje wydatki wojskowe o ponad 10%. Stąd wezwania do budowania europejskich struktur obronnych poprzez łączenie zasobów i wiedzy.