Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Banki: Zielone światło dla ataku

Zielone światło dla ataku – Patrick Chappatte
Le Temps (Genewa)

Szwajcarski parlament zaaprobował atak na ich banki

Dziewiątego września niższa izba szwajcarskiego parlamentu zatwierdziła porozumienie pod nazwą FATCA, odnoszącą się do amerykańskiego prawa o tajemnicy bankowej. Po trzech latach negocjacji Szwajcaria i Stany Zjednoczone doszły do ugody w sprawie środków służących zwalczaniu oszustw podatkowych, które obejmują między innymi zniesienie tajemnicy bankowej między tymi dwoma krajami.

Umowa, która położy kres sporowi fiskalnemu między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi ma obowiązywać od stycznia 2014 r.