Komisja Europejska proponuje utworzenie niezależnego „skarbu państwa” strefy euro w celu kontrolowania i zarządzania przyszłymi euroobligacjami. Znani ekonomiści z różnych krajów, z którymi rozmawiał dziennik gospodarczy, poparli ten pomysł.

Cover

Ekonomiści chcą skarbnika dla strefy euro – Financial Times Deutschland

Były premier Kosowa, Ramush Haradinaj, został uniewinniony przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla Byłej Jugosławii (MTKJ). Sądzono go za rzekome zbrodnie dokonane na Serbach w czasie wojny w latach 1998-1999. Decyzja zapadła dwa tygodnie po uniewinnieniu chorwackiego generała Ante Gotoviny, który również był oskarżony o zbrodnie wojenne przeciw Serbom.

Cover

Zamiast zostać skazanym, Haradinaj powrócił na stanowisko premiera – Danas

„Europejscy wydawcy prasy nie chcą już, by wyszukiwarki internetowe, takie jak Google, za darmo pokazywały tylko tytuły i fragmenciki ich tekstów” – odnotowuje warszawska gazeta, opisując niemiecki projekt ustawy o tzw. „pomocniczych prawach autorskich”, które dają niemieckim wydawcom „wyłączne prawo do udostępniania w Internecie treści w celach komercyjnych”. Wydawcy chcą, żeby Google płacił tantiemy, kiedy wyświetla wyniki, w których widać tytuły i fragmenty artykułów.

Cover

Google'u, płać – Gazeta Wyborcza

Zatrzymany 16 października domniemany „ojciec chrzestny” chińskiej mafii w Hiszpanii, Gao Ping, został zwolniony, ponieważ sędzia, któremu powierzono tę sprawę, przekroczył maksymalny czas trwania tymczasowego zatrzymania (72 godziny). Z tego samego powodu z aresztu wypuszczono jedenaście osób zatrzymanych razem z Pingiem.

Cover

Szef chińskiej mafii zwolniony z powodu wpadki sędziego – ABC

Z badań Eurofound wynika, że Holendrzy są jednymi z najszczęśliwszych narodów w Europie. Oceniają swoje zadowolenie z życia na 7,7 punktów w skali od 1 do 10. Jedynie Hiszpanie, Luksemburczycy, Szwedzi i Finowie są od nich szczęśliwsi. Grecy ocenili poziom szczęścia na 6,5 punkta. Jednak statystyki wskazują na spadek poziomu szczęścia wśród Holendrów w porównaniu z 2007r. Zaskakująco wysoka pozycja Hiszpanów pokazuje, że sytuacja gospodarcza nie wpływa w decydujący sposób na poczucie zadowolenia z życia.

Cover

Możesz w to wierzyć albo nie: jesteśmy szczęśliwi – Trouw

Premier Słowacji Robert Fico łagodzi swoją retorykę i obiecuje pięcioprocentową podwyżkę nauczycielom. W dniach 26 i 27 listopada nauczyciele i pracownicy szkół zorganizowali największy strajk w historii kraju, domagając się dziesięcioprocentowej podwyżki. Początkujący nauczyciel otrzymuje pensję w wysokości 435 euro, znacznie poniżej średniej krajowej.

Cover

Obiecują więcej nauczycielom – SME

W głosowaniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Palestyna otrzymała status państwa-obserwatora nie będącego członkiem organizacji. Dziennik podkreśla, że „Europejczycy nie byli w stanie się porozumieć” w tej sprawie: 14 państw członkowskich UE, w tym Francja, Hiszpania i Włochy, głosowało „za”; 12 z nich, w tym Niemcy, Wielka Brytania i Polska wstrzymało się od głosu. Czechy były jedynym krajem unijnym, który zagłosował „przeciw”.

Państwo, które istnieje tylko na papierze – Die Presse