Cover

Parlament finlandzki na sesji w dniu 28 września przyjął103 głosami za wobec 66 przeciw, wzmocnienie Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF). Pierwszą konsekwencją tej decyzji jest – jak ostrzega na pierwszej stronie dziennik Helsingen Sanomat – „zwiększenie przez Finlandię ryzyka własnego zadłużenia”. Gazeta helsińska wyraża obawę, że to ryzyko, jakie bierze się na siebie, przyjmując zobowiązanie „pilnego finansowania krajów europejskich w kryzysie”, jest zbyt duże. Lęki takie wydają się w jakimś stopniu uzasadnione, skoro w najbardziej drażliwej kwestii, a tą są gwarancje, których Helsinki żądają od Aten, pozostaje ciągle wiele niejasności, pisze dziennik. Finlandia jest dziewiątym krajem strefy euro, który ratyfikował tę propozycję. Dziesiątkę zamykają Niemcy; parlament w Berlinie ratyfikował pakiet29 września.