Cover

Unia Europejska uruchomiła program, który ma zachęcić rządy krajów członkowskich do przyjmowania u siebie uchodźców, chodzi o to, by ten ciężar był równomiernie rozłożony, donosi El Mundo. „Około dziesięciu państw przyjmie potencjalnych azylantów napływających masowo na Południe, do Hiszpanii, Włoch i na Maltę czy tam, gdzie panuje większa tolerancja, taka jak w Szwecji”, precyzuje dziennik i dodaje, że za każdego przyjętego uchodźcę kraj otrzyma 4000 euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców na dofinansowanie świadczonej pomocy publicznej. „Chęć udziału w programie zadeklarowało Zjednoczone Królestwo, Holandia i kraje nordyckie” – oświadczył gazecie Antonio Guterres, wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców (UNHCR), obecny na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych UE, na którym decyzja ta została podjęta. Organizacja pozarządowa Human Rights Watch skrytykowała warunki, w jakich żyją przechwyceni na Morzu Śródziemnym emigranci odesłani do Libii: są „przetrzymywani w nędznych ośrodkach, w których nadużycia fizyczne są powszechną praktyką”. Antonio Guterres też ocenił ich warunki życia jako „przerażające” i wyraził w imieniu ONZ poważne zastrzeżenia co do tego, czy Libia powinna być krajem dla azylantów.