Cover

„Parlament zatwierdza pakiet ratunkowy UE i pożyczki dla Grecji”, pisze w tytule Times of Malta dzień po głosowaniu, w którym maltańscy posłowie opowiedzieli się jednogłośnie za wzmocnieniem Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej (EFSF). Jego wzmocnienie, uzgodnione 21 lipca przez przywódców strefy euro, a mające zwłaszcza prowadzić do udzielenia pomocy Grecji, musi być przed wejściem w życie ratyfikowane przez 17 państw należących do eurolandu. W myśl zawartego porozumienia wkład Malty w EFSF ma wzrosnąć z 398 do 704 milionów euro. 11 października ma zająć stanowisko w tej sprawie – gdy wszyscy inni już to zrobili – Słowacja. Wynikgłosowania w parlamencie nie jest jeszcze taki pewny, czego dowodzi wypowiedź pani premier Ivety Radičowej, która „zagroziła podaniem się do dymisji” w razie gdyby posłowie byli przeciwni wzmocnieniu Funduszu. Dzień przed głosowaniem partie wchodzące w skład rządu koalicyjnego wciąż nie doszły do porozumienia w tej sprawie, zauważa bratysławski dziennik SME. Wkład Słowacji w EFSF miałby wzrosnąć z 4,4 do 7,7 miliardów euro.