Cover

„Ultimatum Wielkiego i Wspaniałego dla Włoch”, brzmi tytuł artykułu, w którymLa Repubblica ujawnia, że podczas szczytu G20 w Cannes „rząd włoski przyjął kuratelę MFW nad swoim programem reform gospodarczych. Organy MFW i UE mają monitorować postęp tego kraju w realizacji celów ustanowionych przez te międzynarodowe instytucje [czyli UE i MFW], w tym też zmiany prawa pracy i systemu emerytalnego”. Władze w Rzymie zaprzeczają, iż są pod „przymusowym nadzorem” i przyznają, że otrzymują tylko „porady”. Francuski prezydent Nicolas Sarkozy stwierdził jednak, że UE jest zaniepokojona, czy Silvio Berlusconi będzie w stanie podjąć zdecydowane działania, aby uniknąć ataków spekulantów na Włochy. Po wielu miesiącach wewnętrznych walk w sprawie środków nadzwyczajnych wymaganych przez Wspólnotę, jego zaplecze w parlamencie w wyniku rozmaitych dezercji się skurczyło. Głosowanie nad wotum zaufania może doprowadzić do jego dymisji, ostrzega La Repubblica.