„Począwszy od pierwszego stycznia 2012 r., Islandia będzie miała w pełni zliberalizowany rynek pracy dla obywateli rumuńskich [i bułgarskich]”, obwieszcza z zadowoleniem Timpul. Mołdawski dziennik cieszy się nie bez powodu – 200 000 Mołdawian ma już obywatelstwo rumuńskie, co daje im możliwość szukania pracy w UE. Islandia, która należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz układu z Schengen, i jest kandydatem do UE, podobnie jak będące jej członkami (Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Wielka Brytania i Holandia) wprowadziła w 2007 r. siedmioletnie ograniczenie rynku pracy dla Rumunów i Bułgarów z powodu sytuacji gospodarczej w ich krajach. Ale „Reykjavik śle w ten sposób sygnał zgodny z wartościami europejskiego projektu”, zauważa Timpul.