Cover

Wiele projektów dotyczących współpracy na zachodnich Bałkanach, a finansowanych przez Unię Europejską „wydaje się nie przynosić długofalowych efektów”, takie krytyczne uwagi zgłasza Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie przedstawionym 13 października Komisji Europejskiej. Nieskuteczność projektów, pisze o sprawie Trouw, mających służyć rozwojowi wymiaru sprawiedliwości w tych krajach bałkańskich, które kandydują do członkostwa (Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Albania i Czarnogóra) „wiąże się zasadniczo z brakiem zaangażowania” ze strony odpowiednich rządów, wyjaśnia dziennikowi Maarten Engwirda, holenderski członek Trybunału. W raporcie podano na przykład, że komputery zakupione ze środków Komisji, a przeznaczone dla albańskiej policji, „przez osiem miesięcy stały w pudełkach, zanim przydzielono je właściwym osobom”. Następny raport będzie poświęcony Turcji, dodaje Engwirda, według którego z powodu „bardzo drażliwego” charakteru tego dokumentu, redaktorzy „mieli duże trudności ze znalezieniem odpowiednich sformułowań”.