„Panowie, jest rzeczą niedozwoloną, aby przyjmować łapówki”. Takim to tytułem dziennik El Mundo. opatrzył artykuł informujący o tym, że Parlament Europejski ma niebawem przyjąć nowy kodeks postępowania dla eurodeputowanych. Aby uniknąć powtórzenia się skandalu, ujawnionego w marcu przez brytyjski dziennik The Sunday Times, w którym brało udział kilku europarlamentarzystów; przyjmowali oni łapówki w zamian za „właściwe” głosowanie w sprawie tych czy innych zapisów wspólnotowego ustawodawstwa. Nowe reguły mają „zapobiec pokusom czerpania korzyści z przekupstwa w mieście, w którym prawie 15 000 osób zajmuje się lobbingiem”, wyjaśnia El Mundo. Od teraz zabronione będzie „przyjmowanie łapówek lub prezentów wartości przekraczającej 150 euro”, wyszczególnia regulamin przygotowany przez komisję ds. konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. Wejdzie on w życie przed świętami Bożego Narodzenia, „w czasie, gdy rosną stosy prezentów w biurach przedsiębiorców i polityków”. Dziennik informuje dalej, że:

„Wszyscy parlamentarzyści mają w ten sam sposób powiadamiać o swoich działaniach i przychodach uzyskanych w okresie trzech lat poprzedzających ich nominacje, będą też musieli ujawnić wszystkie wpływy z innych działań, przekraczającej 5000 euro rocznie". „Deputowani muszą przekazać przewodniczącemu wszelkie prezenty uzyskane w trakcie pełnienia oficjalnych funkcji parlamentarzystów”, wyjaśnia tekst.

„Płace 754 deputowanych [które mogą przekraczać 10 000 euro netto na miesiąc] są również przyczyną ciągłego oburzenia w społeczeństwie objętym głębokim kryzysem. Ta utrata wiarygodności zmusiła Parlament Europejski do opracowania powyższych reguł przewidujących rozmaite sankcje wobec tych, którzy je naruszą.

Do dzisiaj nie było żadnego tego rodzaju dokumentu, a tylko rozmaite pojedyncze reguły, rozproszone w przepisach wewnętrznych Parlamentu.[...] Deputowani będą musieli teraz ’przedstawiać przewodniczącemu deklarację interesów‘, która będzie obejmowała ich parlamentarne pensje, ich równoległą działalność zarobkową oraz ich udział w organizacjach przedsiębiorców, stowarzyszeniach, czy też organizacjach pozarządowych”.

>