Cover

„Kraje UE upierają się przy kontroli granic”, tak podsumowuje Financial Times Deutschland stanowisko większości państw członkowskich w sprawie propozycji Cecilii Malmström. Ta europejska komisarz ds. wewnętrznych zaproponowała2 grudnia, by prawo kraju strefy Schengen do przywracania kontroli granic – jak to niedawno uczyniły Francjai Dania– przyznawane było jedynie w wyjątkowych przypadkach, na okres nie dłuższy niż pięć dni. Obecnie można prowadzić kontrolę przez trzydzieści dni w razie zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Według źródeł dyplomatycznych, cytowanych przez niemiecki dziennik, wszystkie państwa strefy Schengen z wyjątkiem Czech, Włoch i Litwy odrzucają zasadę występowania do Brukseli o zgodę na przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych. Wręcz przeciwnie, domagają się większej swobody w tych kwestiach, zwłaszcza wobec rosnącej fali imigrantów, i chcą, by każdy kraj mógł zostać zobowiązany przez swoich partnerów do przywrócenia tej kontroli. Zdaniem cytowanej przez gazetę ekspertki od spraw imigracji stanowiłoby to „podważenie zasad integracji europejskiej”.