Cover

Polska zajmie u boku Francji miejsce, które zwalnia Wielka Brytania, donosi Gazeta Wyborcza. Chodzi o wspólną deklarację o europejskiej obronności, którą podczas odbywających się w Paryżu konsultacji międzyrządowych podpisali premier Donald Tusk i prezydent Nicolas Sarkozy. „To ważne wydarzenie, dowód bliskich stosunków między Polską a Francją i zaufania między przywódcami obu krajów, podkreśla w rozmowie z warszawskim dziennikiem minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz. Wspólna inicjatywa przewiduje reformę tzw. unijnych grup bojowych, wzmocnienie zdolności cywilnych, czyli solidarnego reagowania na katastrofy naturalne, a także zacieśnienia współpracy między UE a NATO. Gazeta określa już polsko-francuskie porozumienie mianem „drugiego St. Malo”. W tym normandzkim mieście w grudniu 1998 r. Francja i Wielka Brytania podpisały historyczną deklarację o utworzeniu niezależnych od NATO europejskich sił zbrojnych.