Cover

Obywatele Unii mogą teraz dowiedzieć się, jakie zakłady przemysłowe są zlokalizowane w ich sąsiedztwie i jak wiele CO2 wypuszczają do atmosfery. Wystarczy „sprawdzić w spisie (E-PRTR) i na interaktywnej mapie, które 10 listopada opublikowała Europejska Agencja Środowiska (EAA)”, podaje Público. Madrycki dziennik wyjaśnia, że wykaz zawiera 91 substancji (takich jak metale ciężkie, gazy cieplarniane, pestycydy, dioksyny itd.) emitowanych przez 24 tysiące przedsiębiorstw prowadzących działalność w 65 różnych dziedzinach, a zlokalizowanych w 27 krajach członkowskich. Jest to odpowiedź na zobowiązania wynikające z konwencji z Aarhus o dostępie do informacji w sprawach dotyczących środowiska.