Cover

Czy wojna w Iraku była legalna? Tak brzmi podstawowe pytanie zajmujące dzisiaj sir Johna Chilcota, który otworzył śledztwow sprawie decyzji Wielkiej Brytanii o udziale w kierowanej przez USA inwazji z 2003 r. Jednak, jak twierdzi na pierwszej stronie dzisiejszy dziennik Guardian, taka analiza wykracza poza kompetencje Chilcota. Wysocy rangą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy od dawna twierdzą, że wojna „była poważnym pogwałceniem prawa międzynarodowego”, dzisiaj kwestionują szczerość głoszonej przez sir Johna Chilcota opinii, iż „legalność” wojny jest sprawą kluczową. Wątpliwość swoją argumentują tym, że w kierowanej przez niego komisji „nie zasiada ani jeden sędzia czy prawnik”. Rodzi się zatem pytanie, pisze londyński dziennik, „czy rząd, który dał początek temu śledztwu, aby poważnie zamierza zastanowić się nad tym, czy działał zgodnie z prawem”. Bez odpowiedzi pozostaje też inne pytanie: czy „legalność” wojny usprawiedliwiałaby śmierć stu tysięcy irackich cywilów.