Cover

Mimo światowego kryzysu Polacy wciąż wyjeżdżają z kraju, a nie doń powracają, tych pierwszych, jak wynika z najnowszych danych, mogło być w tym roku o 15,4 tys. więcej niż tych drugich, pisze na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że skala tego zjawiska zmniejszyła się w porównaniu z pierwszymi latami po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Nie sprawdziły się natomiast zapowiedzi z początku roku, że „kryzys skłoni większość Polaków do powrotu”, mówi prof. Elżbieta Adamowicz, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przedstawiciele agencji rekrutujących do pracy za granicą potwierdzają, że ruch w interesie nie zamarł, coraz częstsze są wyjazdy do Belgii i Holandii, a również – tak jak dotąd – do Wielkiej Brytanii. Polscy pracownicy cieszą się w tych krajach opinią pracowitych i sumiennych. Ci imigranci nie myślą o powrocie, gdyż „realne perspektywy rozwoju kariery wciąż są u nas mgliste (w wielu polskich firmach ciągle brakuje przejrzystych zasad awansu), założenie własnego biznesu zaś – dalej skomplikowane”, czytamy w komentarzu Rzeczpospolitej.