W większości krajów Wspólnoty rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski 13 marca, w sprawie równości pomiędzy mężczyzną i kobietą, otwierająca drzwi do rozszerzenia instytucji małżeństwa na związki osób tej samej płci, przeszła niezauważona. Tylko we Włoszech wywołała oburzenie. W jednym z punktów tego tekstu, którego wymowa nikogo do niczego nie zobowiązuje, „ubolewa się” nad zbyt restrykcyjną definicją rodziny przyjętą w niektórych państwach, po to aby „uniknąć konieczności zagwarantowania ochrony prawnej parom jednopłciowym i ich dzieciom”.

Stampazwraca uwagę, że poprawka autorstwa prawicy (mającej większość w parlamencie), która miała doprowadzić do usunięcia tego punktu, została odrzucona różnicą dwudziestu głosów przez lewicę, Zielonych oraz skrajną lewicę. Włoska prawica – potępiła decyzję „lewicy w sprawie małżeństw gejowskich”, dodaje gazeta. „Europa pragnie nam narzucić małżeństwa gejów” oburza się Il Giornale, wedle którego przyjęcie rezolucji doprowadzi do obowiązku uznania przez kraje członkowskie UE małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci zawieranych w innych krajach Unii.