Cover

„Niepowodzenie demokracji w Europie Wschodniej”, pisze w tytule Die Presse, określając jako „dramatyczne”, a nawet „wybuchowe” wyniki najnowszego „Wskaźnika transformacji” Fundacji Bertelsmanna.

Fundacja ta, bardzo zbliżona do kręgów biznesu, regularnie ocenia postępy na drodze ku demokracji i w stronę gospodarki rynkowej w 128 krajach. I stwierdza, że

większość krajów w Europie Środkowej, na wschodzie i południowym-wschodzie, zaznała w ostatnich latach jakościowych strat, jeśli chodzi o poziom rodzimej demokracji, gospodarki rynkowej i zarządzania polityką.

Badanie przypisuje tę zmianę polaryzacji politycznej i tak charakterystycznej dla niektórych przywódców żądzy władzy. W gronie wytkniętych państw europejskich są: Węgry (na samym czele), Słowacja, Albania, Kosowo, Macedonia i Czarnogóra, gdy tymczasem Polska i w mniejszym stopniu Serbia są dobrymi uczniami.