Cover

„Nagonka na Związek Polaków na Białorusisięgnęła apogeum, czas by Polska ostro zareagowała”, pisze Gazeta Wyborcza o nabrzmiewającym konflikcie na linii Mińsk–Warszawa. Dwa dni po „męskiej rozmowie” ministrów spraw zagranicznych obu krajów, białoruskie władze zatrzymały ponad 40 działaczy zdelegalizowanego Związku Polaków. Wcześniej policja zajęła Dom Polski w Iwieńcu „Związek Polaków – największa apolityczna organizacja pozarządowa na Białorusi – jest forpocztą ‘strasznej zarazy’, jaką dla białoruskiego reżimu jest demokracja”, podkreśla warszawski dziennik i namawia polski rząd do ostrej riposty. „Powiedzmy Łukaszence ‘dość’”, [głosi tytuł redakcyjnego komentarza](http://wyborcza.pl/1,75478,7561157,Powiedzmy_Lukaszence__Dosc__.html Union of Poles in Belarus (pl)). Polska powinna nakłonić Unię, by zagroziła Białorusi sankcjami, jeśli nie zaprzestanie prześladowań polskiej mniejszości. „Jak każdy bowiem reżim Białoruś rozumie tylko argument siły”, podsumowuje gazeta.