Cover

„Dziesiątki tysięcy transylwańskich Węgrów obchodzą dziś swój Światowy Dzień”, pisze w tytule Gândul. Także i teraz „jak co roku obchodom towarzyszy atmosfera pełna napięcia”. Bukareszteński dziennik przypomina, że 15 marca jest często okazją do zamieszek między mniejszością węgierską (Szeklerami) a zamieszkałymi w regionie Rumunami. Na przykład w 1990 r. w wyniku starć w Târgu Mures zginęło 5 osób i prawie 300 zostało rannych. Obecnie Narodowa Rada Szeklerów wystąpiła do okręgów Covasna i Harghita, w których ta mniejszość narodowa jest szczególnie liczna, z żądaniem uznania węgierskiego za drugi język urzędowy. Oburzyło to posłów skrajnej prawicy, natomiast przywódca reprezentowanej w rządzie partii węgierskiej uznał, że chodzi o „uwzględnienie faktycznej sytuacji: na terenach, gdzie Węgrzy to ponad 20% ludności, czyli dwa miliony ludzi, ich język jest w równym stopniu używany co rumuński”.