Cover

“UE będzie decydować o budżetach”, pisze w tytule Financial Times, ujawniając szczegóły planu przekazującego Unii „daleko idące uprawnienia kontrolne nad budżetami narodowymi krajów należących do strefy euro, a przekraczających dopuszczalne poziomy zadłużenia oraz deficytu publicznego”. Według londyńskiego dziennika propozycje, które zostaną przedstawione 28-29 czerwca podczas Rady Europejskiej -

są elementem ambitnego planu przekształcenia strefy euro w bardziej zjednoczoną unię fiskalną, przekazania Brukseli większej kontroli, aby mogła pełnić rolę ministerstwa finansów dla wszystkich siedemnastu członków unii walutowej. Są one zawarte w raporcie, który zostanie przedstawiony na szczycie, a zostały w nim również zarysowane kontury przyszłej unii bankowej oraz politycznej.

Dalej gazeta pisze, że:

[…] Komisja Europejska przedstawi również listę dokładnych poprawek, które powinny wprowadzić kraje nie przestrzegające zobowiązań. Proponowane zmiany zostaną poddane głosowaniu we wszystkich krajach UE.

Dokument, którego autorami są przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, szef EBC Mario Draghi i szef eurogrupy Jean-Claude Juncker, został w poniedziałek wieczorem przekazany stolicom europejskim. Zawiera on:

propozycję, aby rządy państw strefy euro zbiorowo, corocznie, zatwierdzały poziom zadłużenia oraz „górny pułap” narodowych budżetów. Jeśli jakiś kraj zechce zwiększyć zadłużenie, będzie musiał najpierw zwrócić się o zgodę do pozostałych rządów europejskich.