Cover

Austria wprowadza zasadę „zero tolerancji” wobec ruchów radykalnych. Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia projekt ustawy, w myśl której karalny będzie pobyt w obozie szkoleniowym dla terrorystów i popieranie działań terrorystycznych. „Państwo chce zaostrzyć kary w stosunku do ‘głosicieli nienawiści’” – komentuje Die Presse. Ale karanie dwuletnim więzieniem kogoś, kto prywatnie wyraził swój podziw dla jakiegoś kamikadze, każe nam się zastanowić, gdzie właściwie zaczyna się terroryzm. Co gorsza – wywodzi wiedeński dziennik – projekt ustawy rozszerza pojęcie oszczerstwa. I teraz „wszelkie nieżyczliwe [lub złośliwe] uwagi na temat płci, wieku, orientacji seksualnej, poglądów czy upośledzenia” jakiejś osoby podlegać będą karze. „Nadeszły ciężkie czasy dla rozmaitych kpiarzy”, stwierdza Die Presse i ostrzega, że „nie jest to wprawdzie jeszcze totalitaryzm, ale na pewno stopniowe, niebezpieczne ograniczanie wolności słowa”. Dlatego też należy się temu przeciwstawić.