Cover

„Fiat dzieli się i rusza naprzód”, pisze w tytuleLa Stampa nazajutrz po ustąpieniu ze stanowiska Luki Cordero di Montezemolo i przejęciu steru największej włoskiej firmy przez Johna Elkanna. „Powrót Fiata do imperium rodu Agnellich zbiega się w czasie z prezentacją nowej strategii przemysłowej firmy, zakładającej oddzielenie produkcji samochodów od pozostałych rodzajów działalności oraz zawarcie nowych globalnych sojuszy”, zauważa turyński dziennik. Zdaniem ekonomisty Mario Deaglio sojusze te wpisują się w perspektywę „globalnego rynku, gdzie liczba producentów – dla których ‘próg przeżycia’ szacowany jest na 6–7 milionów pojazdów rocznie – jest bardzo niewielka”. Przejawem tej nowej polityki było ostatnio przejęcie przez Fiata Chryslera i umowa między Renault a Daimlerem. W dzisiejszej ponurej sytuacji „plan ten jest pierwszym krokiem w kierunku stworzenia nowej włoskiej gospodarki, która wyłoni się z obecnego kryzysu”, podsumowuje Deaglio.