Cover

Według sondażuprzeprowadzonego w 14 krajach Europy na 21000 badanych, zaledwie 28 procent obywateli Unii jest za tym, by dać muzułmańskim dziewczętom prawo do zasłaniania twarzy w szkole, „53 procent to prawo odrzuca”, pisze hiszpański dziennik ABC. Obecność symboli chrześcijańskich budzi mniej kontrowersji – 54 procent respondentów wyraża na nią zgodę. Celem sondażu było znalezienie „wspólnych wartości europejskich, takich jak polityka i ekonomia w sferze publicznej oraz religia i etyka w sferze prywatnej”. W czasie gdy kontrowersje wokół welonu i burki rozbrzmiewają na całym kontynencie, przywołane tu wyniki pokazują, że „największy sprzeciw wobec muzułmańskiego stroju wyrażany jest w Bułgarii (84%), Francji (68%), Niemczech (66%) oraz w Szwajcarii, Belgii i Grecji”. Spośród badanych 62 procent podziela pogląd, iż „Europę kształtują wartości chrześcijańskie”, pisze konserwatywny dziennik.