Cover

W chwili, kiedy Grecja zwraca się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego o pomoc w swoich zmaganiach z zadłużeniem, MFW domaga się od Rumunii, która wystąpiła o to samo w 2009 r., nasilenia działań „zmierzających do utrzymania deficytu budżetowego w rozsądnych granicach”. Pisze na ten temat Adevǎrulw tekście zatytułowanym „Przykra sprawa”. Gazeta ocenia, że MFW „nie wierzy już w obietnice rządu Emila Boca i proponuje zwiększenie jednolitej stawki podatkowej o 4% oraz VAT o co najmniej 5%.” Zdaniem dziennika „społeczeństwo i biznesmeni płacą za niekompetencję rządu, który nie potrafi ograniczyć wydatków publicznych [spodziewane są podobno zmiany w gabinecie], a inwestorzy zagraniczni poszukają sobie kraju z bardziej przyjaznym i przewidywalnym systemem podatkowym”.