Cover

Komisja Europejska zapowiedziaław środę 2 czerwca, że chce poddać agencje ratingowe kontroli ze strony Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych utworzonego w 2009 roku, informuje Le Soir. Agencje te, a wśród nich najbardziej wpływowe (amerykańskie Moody’s oraz Standards&Poor’s i amerykańsko-brytyjska Fitch) „są od grudnia bez wyjątku krytykowane ze względu na rolę, jaką odgrywają podczas kryzysu w krajach strefy euro”, zauważa brukselski dziennik. Unijnemu organowi „przysługiwałyby wyłączne kompetencje nadzorcze nad agencjami ratingowymi zarejestrowanymi w UE”, ale także nad europejskimi oddziałami agencji pochodzących spoza Europy. Miałby on również prawo „żądać udzielenia informacji, wszczynać dochodzenia i przeprowadzać kontrole na miejscu”. Europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier „chce pójść jeszcze dalej” i „zaleca utworzenie europejskiej agencji. Chodzi o zrównoważenie ‘anglosaskiego’ monopolu w tej dziedzinie”, dodaje Le Soir. Propozycje Komisji powinny być omawiane 17 czerwca podczas najbliższego szczytu Rady Europejskiej.